iSecret Kullanım Sözleşmesi

1. Taraflar        

Bir tarafta;  iSecret Yazılım Hizmetleri (işbu sözleşmede kısaca “HİZMET SAĞLAYICI” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta; HİZMET SAĞLAYICI’e ait web sitesi www.isecret.com.tr (bu site) üzerinden HİZMET SAĞLAYICI ürün/hizmetlerini satın almak sureti ile sitede bulunan kayıt formu ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (işbu sözleşmede kısaca “MÜŞTERİ” ve/veya “SİZ” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yer alan şekil ve şartlar dahilinde işbu Hizmet Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”) kabul edilmiştir. 

Bundan sonra Sözleşmede; MÜŞTERİ/SİZ ve HİZMET SAĞLAYICI  ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

İşbu Sözleşme, elektronik ortamda kabul etmiş olduğunuz “Hizmet Sözleşmesi”nin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, İşbu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, MÜŞTERİ tarafından okunarak kabul edilen Genel Kullanım Koşulları ve Hizmet Sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır

2. Sözleşmenin Konusu ve Amacı

İşbu Sözleşmenin konusu; MÜŞTERİ’nin HİZMET SAĞLAYICI’dan satın almış olduğu cloaker hizmetinin satış ve kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

3. Genel Hükümler

1. MÜŞTERİ’nin başvuru esnasında bildirdiği servislerin kurulumunu, HİZMET SAĞLAYICI kendi sistemi üzerinde gerçekleştirir. İlgili servis/hizmetlerin ücretlerinin peşin tahsilatını takiben, MÜŞTERİ’nin servisleri kullanıma açılır ve MÜŞTERİ bilgilendirilir. Hizmetin devreye alınması ile ilgili tarafların sorumlulukları işbu Sözleşmede belirtilmiştir.

2. HİZMET SAĞLAYICI, cloaker hizmeti sağladığı sunucular üzerinde log dosyalarını yasada öngörülen süre ile bulundurur.

3. Cloaker paketi ile birlikte verilen trafik hakkının aşılması durumunda, HİZMET SAĞLAYICI, MÜŞTERİ’ye trafik aşım bedeli yansıtacaktır. Ek trafik faturaları, trafik aşımını takip eden dönemde faturalandırılacaktır.

Kabul edilmeyen materyallere örnekler şunlardır:

Tüm sorumluluklar MÜŞTERİ'ye ait olmak üzere yukarıda belirtilen kabul etmediğimiz içerikleri kullandığınız takdirde HİZMET SAĞLAYICI olarak tüm hizmetlerinizi/üyeliğinizi durdurabilmekle yetkilidir.

 


İADE VE CAYMA POLİTİKASI

iSecret tarafından satışa sunulan hizmet ve ürünler ile ilgili iade şartları aşağıda verilmiştir.

Sunucu Satın Alım ve Yenileme Hizmeti

iSecret müşterisi, hizmeti satın almadan önce test/deneme yaparak satın aldığı herhangi bir reklam/cloaker/analiz hizmeti ile ilgili iade yapamaz. Ancak iSecret den kaynaklanan ve çözülemeyen sorunların oluşması durumunda tüm hizmetlerde süre şartı olmaksızın iade hakkı mevcuttur.